90minutová konzultace    

Vnímám domov jako živoucí systém propojený s vámi, obyvateli, proto je třeba pečovat  o oba prvky – domov i vás. Při konzultaci si můžete vybrat na jaký konkrétní prostor se zaměříme.

Pracuji krom jiného také s Access Bars a Feng Shui 

Acess Bars

je účinná relaxační metoda, která vznikla v roce 1990 v USA a od té doby pomohla tisícům lidí po celém světě. Při této terapii se dotýkám klienta na hlavě na různých bodech. 

Při doteku dochází ke zpomalení mozkových vln. Tělo během sezení uvolňuje bloky a omezení, zastaralé vzorce chování a myšlení. Otevírá vědomí. Uvolňuje emoce a také myšlenky s negativním nábojem. 

Feng Shui

je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Touto metodou pracuji energeticky s prostorem, kterým může být např. byt, dům nebo pracoviště a nastoluji harmonii v prostoru, aby byl podporujícím místem pro obyvatele. 

Jak konzultace probíhá?

  • Zaměříme se na téma, s kterým přicházíte a zjistíme, kde vám uchází/chybí/neproudí energie. Podle toho zvolím techniku, která nám pomůže energii rozproudit. 

 

90minutová konzultace                                                                 Kč 3 500,- 

Pro větší energetickou proměnu doporučuji balíčky konzultací:

 

Balíček 3 konzultací                                                                         Kč 9 000,- 

(270 minut – 3 konzultace á 90 minut  – platnost 3 měsíce )     

Velký balíček konzultací                                                                Kč 17 000,- 

(540 minut –  6 konzultací á 90 minut – platnost 6 měsíce )     

Jak konzultace probíhá?

  • Zaměříme se na téma, s kterým přicházíte a zjistíme, kde vám uchází/chybí/neproudí energie. Podle toho zvolím techniku, která nám pomůže energii rozproudit.

Konzultace je vhodná, když:

Máte pocit, že jste se v životě zasekli a je náročné dělat kroky vpřed

Cítíte stress a únavu

Potřebujete zklidnění mysli a koncentrace

Pomáhá ke zmírnění nebo odstranění bolestí 

Chceš jít  do proměny  se mnou?

Objednat

Reference