90minutová konzultace    

Vnímám domov jako živoucí systém propojený s vámi, obyvateli, proto je třeba pečovat  o oba prvky – domov i vás. Při konzultaci si můžete vybrat na jaký konkrétní prostor se zaměříme.

Pracuji krom jiného také s Access Bars a Feng Shui 

Acess Bars

je účinná relaxační metoda, která vznikla v roce 1990 v USA a od té doby pomohla tisícům lidí po celém světě. Při této terapii se dotýkám klienta na hlavě na různých bodech. 

Při doteku dochází ke zpomalení mozkových vln. Tělo během sezení uvolňuje bloky a omezení, zastaralé vzorce chování a myšlení. Otevírá vědomí. Uvolňuje emoce a také myšlenky s negativním nábojem. 

Feng Shui

je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Touto metodou pracuji energeticky s prostorem, kterým může být např. byt, dům nebo pracoviště a nastoluji harmonii v prostoru, aby byl podporujícím místem pro obyvatele. 

Jak konzultace probíhá?

  • Zaměříme se na téma, s kterým přicházíte a zjistíme, kde vám uchází/chybí/neproudí energie. Podle toho zvolím techniku, která nám pomůže energii rozproudit. 

KONZULTACE

1  1/2  hodiny                                                          Kč 3 500,- 

Pro větší energetickou proměnu doporučuji balíčky konzultací:

Malý balíček                                                           Kč  8 000,-   

270 minut – 3 konzultace á 90 minut  – platnost 3 měsíce 

Velký balíček                                                        Kč 16 000,- 

540 minut –  6 konzultací á 90 minut – platnost 3 měsíce

 

SEZENÍ ACCESS BARS

1  1/2  hodiny                                                          Kč 2 000,- 

Pro větší energetickou proměnu doporučuji balíčky sezení

Malý balíček (3 sezení)                                     Kč  5 500,-   

Velký balíček (5 sezení)                                   Kč  9 000,- 

 

Jak konzultace probíhá?

Zaměříme se na téma, s kterým přicházíte a zjistíme, kde vám uchází/chybí/neproudí energie. 

Konzultace je vhodná, když:

  • Necítíte se doma dobře
  • Stěhujete se na nové místo a potřebujete pomoci se zařizováním
  • Stavíte nový domov a chcete i jiný pohled než od architekta a stavební firmy

Sezení Acess Bars je vhodné, když:

  • Máte pocit, že jste se v životě zasekli a je náročné dělat kroky vpřed
  • Cítíte stress a únavu
  • Potřebujete zklidnění mysli a koncentrace
  • Pomáhá ke zmírnění nebo odstranění bolestí 

Chceš jít  do proměny  se mnou?

Objednat

Reference