Knihobudka Centrum Černý Most

Zadáním klienta bylo vytvořit prostor, kam návštěvníci obchodního centra budou nosit knihy, které už nepotřebuji a mohou udělat radost někomu jinému. Knihu si mohou také kdykoli vzít a odnést bezplatně domů.