VELKÝ BALÍČEK KONZULTACÍ

540 minut –  6 konzultací á 90 minut – platnost 3 měsíce

Vnímám domov jako živoucí systém propojený s vámi, obyvateli, proto je třeba pečovat  o oba prvky – domov i vás. Při konzultaci si můžete vybrat na jaký konkrétní prostor se zaměříme.

Pracuji krom jiného také s Feng Shui a Access Bars

Acess Bars

je účinná relaxační metoda, která vznikla v roce 1990 v USA a od té doby pomohla tisícům lidí po celém světě. Při této terapii se dotýkám klienta na hlavě na různých bodech. 

Při doteku dochází ke zpomalení mozkových vln. Tělo během sezení uvolňuje bloky a omezení, zastaralé vzorce chování a myšlení. Otevírá vědomí. Uvolňuje emoce a také myšlenky s negativním nábojem. 

Feng Shui

je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Touto metodou pracuji energeticky s prostorem, kterým může být např. byt, dům nebo pracoviště a nastoluji harmonii v prostoru, aby byl podporujícím místem pro obyvatele. 

Velký balíček konzultací                         Kč 16 000,- bez DPH

(540 minut –  6 konzultací á 90 minut – platnost 3 měsíce )     

Malý balíček konzultací                           Kč 8 000,- bez DPH

(270 minut – 3 konzultace á 90 minut  – platnost 3 měsíce )

Jak konzultace probíhá?

  • Zaměříme se na téma, s kterým přicházíte a zjistíme, kde vám uchází/chybí/neproudí energie. Podle toho zvolím techniku, která nám pomůže energii rozproudit. 

Konzultace je vhodná, když:

  • Máte pocit, že jste se v životě zasekli a je náročné dělat kroky vpřed
  • Cítíte stress a únavu
  • Potřebujete zklidnění mysli a koncentrace

Chcete jít do proměny se mnou?

Objednat

Reference